DŁUGI STOP - UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

(fot. Pixabay)

Komornik, pożyczki chwilówki, spirala zadłużenia, problem z wypłacalnością, COVID i wojna w Ukrainie, inflacja, rosnące stopy procentowe – powszechnie słyszymy, że coraz więcej przedsiębiorstw ale i osób fizycznych ma w dzisiejszych czasach problem w regulowaniu zobowiązań albo jest zmuszona zamykać prowadzone biznesy albo przenosić się to szarej strefy. Upadłość – słowo, które wydaje być czymś złym, ostatecznością może być w dzisiejszych czasach tak naprawdę remedium na trudne do opanowania zadłużenie.

Upadłość konsumencka to procedura, która ma na celu uregulowanie kwestii zadłużenia osób fizycznych (konsumentów) w sytuacji, gdy popadły one w trudności finansowe i nie są w stanie poradzić sobie z regulowaniem swoich długów. W wyniku postępowania upadłościowego możliwe jest umorzenie długów konsumenta, jednakże warto przyjrzeć się warunkom, jakie muszą być spełnione, aby z tego rozwiązania skorzystać.

Warunki upadłości konsumenckiej

Aby osoba mogła ubiegać się o ogłoszenie swojej upadłości konsumenckiej, musi spełnić określone przez polskie prawo warunki. Przede wszystkim dłużnik musi być osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Tym samym już następnego dnia po zamknięciu działalności gospodarczej i ujawnieniu tego w CEiDG dłużnik uzyskuje konsumencką zdolność upadłościową. Inaczej niż w wymogach dla ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy – upadłość konsumencką można ogłosić nawet gdy posiadamy tylko jednego wierzyciela. Aktualnie obowiązujące przepisy pozwalają ogłosić upadłość konsumencką nawet jeśli zadłużenie powstało w skutek rażącego niedbalstwa czy przyczynienia dłużnika w skutek błędów czy nierozważnych decyzji do powstania zadłużenia, również w takiej sytuacji możliwym jest uzyskanie oddłużenia i upadłości konsumenckiej Należy jednak pamiętać, że niemożliwym może okazać się oddłużenie i ustalenie planu spłaty bądź umorzenie zobowiązań gdy dłużnik upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień w sposób celowy, w szczególności przez trwonienie części składowych majątku oraz celowe nieregulowanie wymagalnych zobowiązań, albo w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości w stosunku do upadłego prowadzono postępowanie upadłościowe, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań.

Postępowanie upadłościowe

Gdy spełnione są powyższe warunki, dłużnik może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania. Wniosek taki powinien zawierać informacje o stanie majątkowym dłużnika, aktualnych źródłach dochodów bądź ich braku oraz wykaz długów ze wskazaniem wierzycieli. Wniosek taki składa się za pośrednictwem specjalnie do tego celu stworzonego portalu w formie elektronicznej – Portalu Rejestrów Sądowych w ramach Krajowego Rejestru Zadłużonych. Sąd w ramach postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości będzie analizował wymogi formalne i ich spełnienie, przeanalizuje czy złożony wniosek nie ma braków.

Jeśli wniosek zostanie złożony i wypełniony prawidłowo – zostaną spełnione wszystkie wymogi formalne, o czym warto się upewnić korzystając z pomocy profesjonalisty przy sporządzeniu i złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości – Sąd zawsze musi wydać postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej oraz wyznaczy syndyka – osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie postępowania. Syndyk będzie miał za zadanie zinwentaryzować majątek dłużnika, ustalić jakie składniki tego majątku należy sprzedać aby zaspokoić zobowiązania w jak najwyższym stopniu. Ważne jest jednak, że syndyk nie może sprzedać pewnych elementów majątku dłużnika, takich jak przedmioty codziennego użytku czy ruchomości niezbędne do zaspokajania podstawowych potrzeb rodziny. Równocześnie Sąd wydając postanowienie o ogłoszeniu upadłości wzywa wierzycieli aby w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia upadłości

Całkowite umorzenie długu – czy i kiedy jest możliwe?

Upadłość konsumencka może kończyć się całkowitym umorzeniem długu, ale tylko w określonych sytuacjach. Przepisy prawa dopuszczają takie rozwiązanie, jeśli dłużnik spełnia określone warunki w trakcie postępowania upadłościowego. Rola radcy prawnego w toku postępowania upadłościowego, już po wydaniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości jest bardzo istotna, również w ramach kontaktów z syndykiem np. poprzez złożenie zastrzeżeń do ustalonego planu spłaty bądź braku umorzenia zobowiązań, mimo, że z przepisów i wymogów formalnych jasno wynika, że do umorzenia zobowiązań powinno dojść. Pełnomocnik działa zawsze w interesie dłużnika i znajomość zagadnień prawa upadłościowego, orzecznictwa oraz zasad rządzących ustalaniem planów spłaty i umarzaniem zobowiązań pozwalają na reakcje i bieżące monitorowanie działań syndyka.

Należy pamiętać, że nawet jeśli dłużnik przyczynił się do powstania zadłużenia ale nie zrobił tego w sposób celowy, a w skutek rażącego niedbalstwa, możliwym jest ustalenie planu spłaty bądź nawet umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty. Sąd umarza zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, jeśli osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że jest on trwale niezdolny do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli czy to z uwagi na sytuacje zdrowotną, wiek czy wykształcenie aktualnie niepożądane na rynku pracy. Jeżeli przeszkoda w zakresie niemożności podjęcia starań co do spłaty ma charakter przejściowy np. w związku z chorobą sąd może umorzyć zobowiązania warunkowo na okres próby do 5 lat.

Biorąc pod uwagę wszystkie możliwe scenariusze jakie mogą wystąpić w ramach postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości i już w ramach postępowania upadłościowego tj. odmowa umorzenia zobowiązań i ustalenia planu spłaty, ustalenie planu spłaty, warunkowe umorzenie zobowiązań bądź nawet umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty, warto jest skorzystać z pomocy profesjonalisty w osobie radcy prawnego tak aby w pełni zadbać o swoje interesy – prawidłowo przeprowadzone postępowanie upadłościowe i umorzenie zobowiązań czy to bez ustalania planu spłaty czy też po wypełnieniu ustalonego planu spłat jest równoznacznie z wymazaniem pozostałych długów i zobowiązań i umożliwia powrót do społeczeństwa, uwolnienie się od komorników i egzekucji oraz powrót na rynku pracy z pominięciem szarej strefy.

We wszystkich tych obszarach związanych z upadłością konsumencką profesjonalną pomoc świadczy Kancelaria Radcy Prawnego Michała Drabarczyka – nasze wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu dłużników ale również wierzycieli pozwala nam profesjonalnie przeprowadzić dłużnika przez procedurę upadłości i przy uczciwej i rzetelnej współpracy pomiędzy dłużnikiem, pełnomocnikiem - radcą prawnym i syndykiem jest w stanie doprowadzić do uwolnienia się od długów.

Nie wiesz, od czego zacząć? Pozwól, że pomożemy.

POŻEGNAJ PROBLEMY FINANSOWE, UMÓW SIĘ NA KONSULTACJĘ

Kancelaria radcy prawnego Michał Drabarczyk

ul. Zagłoby 21/27
92-430 Łódź

tel. 660 667 697
email: kancelaria@dlugi-stop.pl

www.dlugi-stop.pl

 

ARTYKUŁ PARTNERA

ARTYKUŁ PARTNERA

ostatnie aktualności ‹

0Komentarze

dodaj komentarze

Portal eglos.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wpisu. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy zainteresowanych do merytorycznej dyskusji na powyższy temat.

Treść niezgodna z regulaminem została usunięta. System wykrył link w treści i komentarz zostanie dodany po weryfikacji.
Aby dodać komentarz musisz podać wynik
    Nie ma jeszcze komentarzy...
tel. 603 755 223 lub napisz kontakt@glossk.pl

KUP eGŁOS