Gmina Maków

URZĘDY Maków 96-124, Główna  12

Gmina Maków położona jest w zachodniej części powiatu skierniewickiego, w województwie łódzkim. Zajmuje obszar 82 km² i liczy 6039 mieszkańców. W granicach administracyjnych Gminy Maków znajduje się  dziesięć sołectw.  Gmina jest wyjątkowo atrakcyjnie położona. Ze wszystkich stron otaczają ją piękne lasy, które zapewniają czyste i piękne środowisko naturalne. Przez gminę przepływają dwie rzeki Pisia i Uchanka. Są też retencyjne zbiorniki wodne w Pszczonowie i Woli Makowskiej, które są systematycznie zarybiane i stanowią atrakcję dla wędkarzy. Doskonałe położenie na skrzyżowaniu głównych szlaków komunikacyjnych dodatkowo wpływa na atrakcyjność i przewagę konkurencyjną Gminy. W ostatnich latach na jej terenie  oraz w jej najbliższym sąsiedztwie intensywnie rozwija się sieć drogowa. Na północ do Gminy przebiega autostrada A2, która znajduje się w odległości 10 km od Makowa. Gmina posiada również szybkie połączenie z drogą krajową 70 oraz drogą wojewódzką 705.Gmina leży na szlaku linii kolejowej relacji Łódź –Warszawa.  W 2017 r. do użytku oddany został ciąg pieszo-rowerowy odł. 2.450m i szer. 2,5m łączący Maków ze Skierniewicami, biegnący przez urokliwy las Zwierzyniec. Ścieżka powstała w dużej mierze przy udziale środków zewnętrznych .

Na terenie Gminy znajdują się dwa zabytkowe kościoły; jeden w Makowie z 1774r.w stylu późnobarokowym, a drugi w Pszczonowie wybudowany w II połowie XV wieku. Brak wielkiego przemysłu, oraz stosunkowo duża powierzchnia zalesień (lasy pokrywają 27,1% powierzchni gminy) powodują, że środowisko jest tu nieskażone. Wszystko to, oraz bliskość dużych aglomeracji miejskich przyczyniają  się do atrakcyjności naszej Gminy, w związku z tym wiele osób  pragnie tu zamieszkać .

Jednym z głównych celów rozwoju Gminy Maków jest zapewnienie mieszkańcom wysokiego poziomu życia poprzez rozwój sfery gospodarczej i  społecznej, oraz tworzenie przyjaznych warunków zamieszkania. Mieszkańcy mają dostęp do nowoczesnych szkół, boisk, placów zabaw i świetlic wiejskich. W Gminie działa dobrze rozwinięta sieć placówek oświatowych, wyposażona w nowoczesne pomoce dydaktyczne. W ostatnich latach uczniowie naszych szkół osiągają najlepsze wyniki z egzaminów końcowych w województwie  jak i w kraju.

W grudniu 2018 r. oddano do użytku boisko piłkarskie wraz z wielofunkcyjną strefą aktywności przy ul. Akacjowej w Makowie. Powstała płyta boiska spełniająca wymogi gry na poziomie IV Polskiej Ligi Piłki Nożnej, 400-metrowa bieżnia, boisko do streetballa oraz skatepark. Generalnym Wykonawcą był EL-IN Sp. z o o. Wartość inwestycji wyniosła 3 063 536,40 zł, w czym dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki 1 466 100,00 zł.

Obecnie trwa budowa hali sportowej w Makowie, planowany termin oddania do użytku 2020 rok. Na zadanie uzyskano dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 4 000 000 zł.

Udaje nam się budować infrastrukturę, która pomaga ludziom lepiej żyć i codziennie się rozwijać. Gmina Maków jest przyjazna przedsiębiorcom, stwarzając im dobre warunki do inwestowania i rozwoju.  Obecnie na jej terenie działa 232 przedsiębiorców. Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Maków w 2015 r. wyniosła 8,6%, podczas gdy w Województwie Łódzkim 10,3 %.

Gmina Maków ze środków Unii Europejskiej dofinansowała budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, 460 gospodarstw otrzymało 85% dotacji na montaż kolektorów słonecznych, ponadto w 2017 r. otrzymaliśmy kolejną dotację na montaż 249 kolektorów słonecznych i 90 kotłów na pellet .

Do końca 2019 roku połowa gospodarstw w Gminie Maków będzie miała zamontowane kolektory słoneczne. Jest to ewenement w skali kraju.


Wójt Gminy Jerzy Stankiewicz

Godziny pracy Urzędu:

- poniedziałek, wtorek i środa – od 8.00 do 16.00

-czwartek – od 8.00 do 18.00

- piątek od 8.00 do 14.00

Numer rachunku bieżącego Urzędu Gminy Maków
Bank Spółdzielczy w Skierniewicach
98 9297 0005 0100 0707 2012 0004
(dotyczy dochodów z tytułu podatków: rolnego, od nieruchomości, leśnego, od środków transportowych, opłat lokalnych: opłata skarbowa, targowa, różnych dochodów)

opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi winna być dokonana na wirtualne indywidualne konta bankowe odbiorców lub wskazany powyżej rachunek bieżący urzędu

Dane do przelewów z zagranicy:
Numer rachunku bankowego w formacie IBAN: PL 98 9297 0005 0100 0707 2012 0004

Kod SWIFT: POLUPLPR

Numer rachunku budżetu Gminy Maków (obowiązuje od 15.01.2015 r.)
Bank Spółdzielczy w Skierniewicach
02 9297 0005 0167 8078 2010 0033
(dotyczy dochodów z tytułu subwencji, dotacji, udziałów gminy w podatku dochodowym)

 

 

do góry strony